Od Kitap, yayıncılık sahasında başarıya ulaşmak için kararlı adımlar atmakta olan bir girişimdir.

Ekip olarak sektörün değişik birimlerinde farklı firmalarda faaliyet gösterirken sürecin hiç de yazarlara ve çalışanlara yansıtıldığı gibi karmaşık ve sıkıntılı değil aksine gayet düz, rahat ve hafif olduğunu, yalnız ve ancak sürecin her yönünde ciddiyet ile netlik gerektirdiğini fark ettik.

Yazar kadar yayıncı da durumu ve süreci ciddiye alıp açık ve net bir birliktelik kurulduğunda karşılaşılabilecek bir çok sıkıntı ve zorlukların rahatça aşılabildiğini, piyasadaki mevcut yayıncı-yazar çatışmalarının ise her iki taraftan birinin sürece karşı ciddiyetini yitirmesinden kaynaklandığına şahit olduk.

Biz de bir süredir hem geçimimizi sağladığımız hem de varlığımızı hissettiğimiz bu uğraşa kendi ilke ve prensiplerimizle, karşılıklı memnuniyet ve tatmin esaslarıyla devam etmek istedik ve Şubat 2022 itibariyle Od Kitap Yayıncılık ismi altında bir araya gelerek faaliyete başladık. Daha önceki çalışma hayatımızda karşılaştığımız olumlu ve olumsuz durumları, kazanım ve kabiliyetlerimizi tecrübe havuzumuzda birleştirerek yazar ve yazar adaylarımızla birlikte kayda değer başarılar ve tatmin kazanmak üzere yola çıktık.

Hizmet veren rolüyle girdiğimiz bu yolda yazar ve yazar adaylarımızla işin hem yayın hem basım kısımlarında şeffaf ve net bir iletişim kurarak, önce temel düzeyde eser yayın ve dağıtımını sağlamak, akabinde imkân ve kalitemizi beraber yükselterek hem yazarlarımızın hem yayın evimizin yetkinleşmesine çaba harcayacağız.

Öncelikli gayretimiz uçarı vaatler uydurmadan karşılıklı imzaladığımız sözleşmede bulunan taahhütlerimizi eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, eserlerinizi zamanında yayına hazırlayıp, basımını sağlayıp sözleşme süremiz boyunca satış ve dağıtımda kalmasını sağlamak olacaktır. Bunu karşılıklı ciddiyetle sürdürdüğümüz durumda yine karşılıklı eforlarımız ölçüsünde tanıtım ve geliştirme faaliyetleri ile eserlerimizin daha geniş kitlelerine ulaşması için çaba sarf etmek, eserler üzerinde daha fazla mesai harcamakla geliştirici editörlük uygulamak, müşterek kapasitemiz doğrultusunda yazarlarımızın yetkinlikleriyle paralel olarak alternatif etkinlik ve eylemler düzenlemek olacaktır.

Sürecin ekonomik kısmında ise amacımız, ekibimizin yayıncılık faaliyetleri ile geçimini kazanmasını sağlamak olduğu gibi yazarlarımızın da uygun şartlar altında sadece bu uğraşları vasıtasıyla geçimlerini kazanabilir olup hayatta arzu ettikleri sosyal konumlara erişmeleri için tarafımıza düşen gayreti göstermektir.

Uzun vadede ise yazarlarımızla iletişim ve etkileşimi sürdürerek, onların yetkinliklerinden Kültür Yayıncılığı sahasında da işbirliği ile istifade etmeyi hedeflemekteyiz.

Bugün temelde ekonomik ve sosyal tatmini sağlamak, yarın için ise Evrensel Kültür’e elimizden gelen katkıyı sağlamak üzere başladığımız bu faaliyete iyi niyet ve başarı dileklerinizle destek olmanızı rica ederek müsaadenizi istiyor, dosyalarımızın başına dönüyoruz.

Sağlıcakla kalınız…