Azerbaycan Folkloru (Janr Sistemi ve Teorik Açıklamalar) – Prof. Dr. Ramil Aliyev

149.00 

0 Adet satılmıştır.

Stokta

Açıklama

Folklorumuzun kökeni, mit yaratma sürecine bağlıdır. Mit, Azerbaycan folklorunun türlerinin oluşumuna da katkıda bulunur. Mitin folklordaki rolü de üç bölümden oluşuyordu. İlk başta, dünya görüşü gibi mitler de toplum yaşamında dini ve ahlaki bir rol oynadı. Daha sonra dünya görüşü düzeyinden saparak metne yöneldi. Bu aşamada mit, seçeneklerini yaratarak kendini yeniden formlar. Sonraki aşamada, mit türün oluşum sürecine katılır. Azerbaycan folkloru da bu mitolojik süreçlerden geçerek kendi sanatsal-felsefi, mitolojik temellerini ve türlerini oluşturmuştur.
Mitolojik dünya modeli, kozmolojik çağ insanının hem maddi hem de manevi kültürünün yapısal temellerini oluşturmuş ve insan ile dünya arasındaki ilişkileri düzenleyen bir bilinç modeli rolünü oynamıştır.
Mitolojik dünya görüşü folklorun lirik, epik ve dramatik türlerinin yaranmasına etki gösterir. Kitap, lirik, epik ve dramatik üsluplar temelinde folklor türlerinin oluşum sürecini takip ediyor. Azerbaycan folklorunun lirik üslubu, mevsim, tören ve evsel şarkılarının, destansı üslup atasözleri ve mesellerin, efsane ve rivayetlerin, fıkra ve karavellilerin, masalların, çocuk folklorunun oluşumuna katılmıştır. Halk dramaları ve halk oyunlarının teatralleştirilmesinde, meydan performanslarında dramatik üslup önemli bir rol oynamıştır.
Folklor, sürekli gelişen, kendini geliştiren bir edebi süreçtir. Bu süreç, ilkin (lirik) “Kitab-i Dede Korkut” destanının oluşumunu etkileyen tarihsel karavelli mit-şarkılarında da izlenebilir. Kitapta ayrıca mitlerin, efsanelerin, masalların ve destan türlerinin oluşumunda ilkin rüya görmenin de rolünü gözden geçirdim.


Ben, Ramil Aliyev 28 eylül 1953’te Azerbaycan Cumhuriyyetinin Şeki şehrinde doğdum. İlk eğitimimi 1960–1970 yılları arasında Şeki şehrinde 10 Numaralı orta okulda okudum. 1970 – 1971 yıllarında Şeki matbaasında çalıştım. 1972 – 1977 yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesinin filoloji bölümünde eğitimimi devam ettirdim.
1983 yılında Nizami adına Аzerbaycan Edebiyatı Tarihi Muzesin’de, 1983 – 1995 yılları arasında ise «Elm» matbaasında iş hayatıma davam ettirdim. 1992 yılında «Mifolojik görüşler ve onların Аzerbaycan masallarında izleri» konusunda doçentlik, 2008 yılında «Türk mifolojik düşüncesi ve epik transformasyonları» konusunda doktora tezimi savundum. 2009 yılından itibaren filoloji bilimleri doktoru ve aynı zamanda Azerbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tarafından tastık olunmuş (2014) profesörüm.
1995 – 2002 yıllarında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde (AMEA) İletişim Enstitüsünde çalıştım. 2002 yılındaysa АMEА Folklor Enstitüsünde büyük bilim işçisi ve sonra yönetici bilim işçisi olarak mesleğimi devam ettirdim. 2009 yılının Eylül ayından itibaren Azerbaycan Öğretmenler Enstitüsünde Azerbaycan dilinin öğretim metotları bölümünde ve 2010 yılında Аzerbaycan edebiyatı ve öğretim metotları bölümünde doçent olarak görevimi devam ettirdim. 2011-2014 yılları arası Аzerbaycan edebiyatı ve öğretim metotları bölümü müdürü olarak gorevimi icra ettim, 2015 yılından ilmi işler üzre rektör yardımçısı görəvini sürdürdüm. Şimdi de AMİA Folklor Enstitüsü’nün akademisyen profesörüyüm.
Onbeşten fazla kitap, monografi, derslik ve ders vesaitinin, yüzden fazla makale, program ve metodik yazıların yazarıyım.

Prof. Dr. Ramil Aliyev


Azerbaycan folklorunun türleri lirik, epik ve dramatik üsluplarda yaratılmıştır. Kitap şu bölüm ve alt başlıklarda aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Kitapta lirik üslupta mevsim ve tören türküleri, emek türküleri, evsel türküleri, bayatılar; dramatik üslupta halk oyunları ve halk dramaları; epik üslupta atasözleri ve meseller, efsaneler, rivayetler, masallar, fıkralar, çocuk folkloru ve çocuk masalları.
Kitabın bölümleri ve alt başlıklar böyle verilmiştir: Folklora giriş; Mit – folklor ilişkilerinin semantiği; Tören folkloru; Tören folklorunda lirik üslubun türkü janrları; Bayatılar; Dramatik üslubun janrları; Epik üslubun janrları (Atasözleri ve Deyimler); Rivayetler (Rivayetlerin janr özellikleri); Efsaneler (Efsane ve rivayetlerin mitolojik özellikleri, Efsane ve rivayet motifleri); Fıkralar (Fıkraların araştırma konuları, Fıkra janrının gelişim aşamaları, Fıkraların janr özellikleri; Molla Nasreddin ve Bahlul Danende fıkralarının özgünlüğü; Bölge fıkralarının gelişim özellikleri); Masallar (Hayvanlar hakkında masallar, Sihirli masallar, Evsel masalları, Alegorik masallar, Sosyal içerikli masallar, Dini masallar), Çocuk masalları (Çocuk masallarının ideolojik-sanatsal ve mitolojik özellikleri, Çocuk masallarının semantiği, Çocuk masallarının sanatsal ve üslup özellikleri, Çocuk masallarının ideolojik ve semantik özellikleri, Çocuk masallarının yapısal ve içerik özellikleri, Çocuk masalları fikrinde sanatsal fantezi, Çocuk masallarının estetik eğitiminin işlevi, Çocuk masallarında sanatsal form ve tasvir, Çocuk masallarının dilinin sanatsal özellikleri); Çocuk folkloru (Okşamalar, Ninniler, Sayılamalar, Düzgüler, Acıtmalar); Çocuk türküleri; Bilmeceler; Yanıltmacalar; Şaşırtmalar; Karavelliler; Mitolojik güvenler; Azerbaycan folklorunun arkaik etnopsikolojik “küçük janrları” (İnançlar, Yeminler, Alkış ve beddualar, Efsun, Fallar, Türkeçareler, Yalanlar, Dualar, Büyü, Rüya); Uyku ve mit; Azerbaycan folklor çalışmaları.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Azerbaycan Folkloru (Janr Sistemi ve Teorik Açıklamalar) – Prof. Dr. Ramil Aliyev” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir